SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği, işgücü, kültürel ve doğal varlıklar, arazi edinimi, toplum sağlığı ve güvenliği ve ulaşım yönetimi ile ilgili ulusal mevzuatın ve uluslararası standartların ilgili uygulama ve hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen Aydın - Denizli Otoyolu Projesi kapsamında performansımızı sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi ve sürdürebilir kılmayı hedeflemekteyiz.

Bu amaçla Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışmalarında yerel ÇED Yönetmeliği'ne göre tamamlanan ÇED çalışmaları temel alınarak mevcut çalışmalar ilave çevresel ve sosyal çalışmalar ile güncellenmiş ve geliştirilmiştir.

ÇSED Raporunun hazırlanmasında sistematik bir yaklaşım uygulanmış olup, ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesi, çevresel mevcut durum çalışmaları, alternatiflerin analizi, çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesi, muhtemel etkilerden kaçınmak ve/veya bunları asgariye indirmek için önerilen etki azaltma önlemlerinin yanı sıra çevresel ve sosyal izleme planları ve çevresel ve sosyal yönetim sistemleri (ÇSYS) dâhil edilmiştir.

Bu amaçla hazırlanan detaylı çalışmalar aşağıdaki linklerde verilmiştir.

ÇEVRESEL ve SOSYAL EYLEM PLANI
ÇEVRESEL ve SOSYAL EYLEM PLANI
ARAZİ EDİNİM TAZMİN ve YENİDEN YERLEŞİM
ARAZİ EDİNİM TAZMİN ve YENİDEN YERLEŞİM
TEKNİK OLMAYAN ÖZET
TEKNİK OLMAYAN ÖZET
ÇEVRESEL ve SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
ÇEVRESEL ve SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
ÇEVRESEL ve SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ EK RAPOR
ÇEVRESEL ve SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ EK RAPOR