KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

Temel amacımız; güzergâhımızda, teknolojiyle birlikte yenilikler içeren araçları kullanarak, müşterilerimize güvenli, konforlu ve zaman kazandıran ulaşım imkânı ve deneyimi sunmaktır.

Bu amaca yönelik politikamız;

  • Güvenli, kesintisiz, konforlu hizmet sunabilmek amacıyla gerekli tüm çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
  • Karayolu işletmeciliği yasal mevzuatları çerçevesinde ve teknik şartlar doğrultusunda trafik güvenliğini sağlamak ayrıca emniyetli bir ulaşım için gerekli tüm sistemleri kullanmak ve geliştirmek,
  • Teknolojik değişimleri takip etmek, akıllı ulaşım sistem ve metotlarını kullanmak aynı zamanda yenilikçi bakış açısı ile hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak,
  • Çalışanların performans ve memnuniyetini arttırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
  • Müşteriler, paydaşlar ve alt yüklenicilerle iletişimin etkin yönetimini sağlamak,
  • Süreç analizleri ve geliştirme projeleri ile çalışanların doğal davranışına dönüşen sürekli iyileştirme faaliyetlerini işletmenin önemli bir öğesi olarak sürdürmek,
  • Sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmellik yaklaşımımız ile ihtiyacımız olan su ve diğer enerji kaynaklarının yönetimini yapmak, emisyon oranlarının düşürülmesine katkı vermek, biyoçeşitlilik ve ağaçlandırma çalışmaları yaparak sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal paydaşlarımıza ekonomik ve sosyal fayda sağlamaktır.