ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI

Kurumsal ve sosyal işbirliklerimiz ile gerçekleştirdiğimiz tüm hizmet ve faaliyetlerde; sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimseyerek, çevresel, sosyal ve insani sorumlulukları yerine getirmeyi ve doğal kaynakları korumayı taahhüt ediyoruz.

Bu politikamız doğrultusunda tüm faaliyet alanlarımızda başlıca amaç ve hedeflerimiz;

  • Yükümlülüğü tarafımızca kabul edilen tüm çevresel mevzuatı takip etmek ve buna uyum sağlamak,
  • Faaliyetlerimiz sebebiyle ortaya çıkan atıkları azaltmak, geri dönüştürmek ve bertaraf etmek,
  • Hava, toprak, su ve bunlarla sınırlı kalmadan her türlü ekosistem unsuruna saygılı, koruyucu ve bilinçli davranmak,
  • Müşterilerimizin istedikleri noktalara emniyetli, kesintisiz ve zamanında ulaşmalarını sağlayarak, küresel ısınma ve iklim değişikliğine doğrudan sebep olan fosil yakıt tüketiminin ve karbon emisyonu azalmasına katkı vermek,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını araştırmak ve uygulamak,
  • Ekolojik ortamı koruyarak, tüm canlı formlarının varlığını devam ettirmesine katkıda bulunmak, çevresel sorumluluk bilincinin bir parçası olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve projeler geliştirmek,
  • Peyzaj uygulamalarında; bölgesel koşullara uyumlu bitki türlerinin seçimi, dönüşümlü ve bölgesel malzemenin kullanımı ile birlikte erozyon ve sel gibi doğal afetleri önlemeyi göz önünde bulundurup, doğal koşullara en az müdahaleyi sağlayarak yaşanabilir bir dış çevre oluşturmak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altına almak, çevre performansını arttırmak, sürekli iyileştirmek ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını operasyonumuzun bir parçası haline getirmek,
  • Çalışanlarımızın çevre konusunda sorumluluk bilincini yükseltmeyi, politikamızın anlaşılabilmesi için gerekli bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını yapmayı ve katılımı teşvik etmek tarafımızca taahhüt edilir.